Page 3 - togap_final
P. 3

ĐẮC ĐỊA VỊ TRÍ


                          ĐẮT GIÁ TẦM NHÌN                Dalat Pearl hướng đến trở thành một biểu tượng sống mới, nơi mà tất cả cư dân đều
                có thể cảm nhận và tận hưởng thanh âm của sự an lành, hạnh phúc cùng cuộc sống
                                trọn vẹn mỗi ngày                          Trung Tâm Y T        Sân Golf
                           H.Đ c Tr ng      The Dalat at 1200                Sân bay                                Khu Bi t Th
               Liên Khương                                Novaland

              Ch Lê Th Pha                                 Thác
               (Đ c Tr ng)                                B o Đ i                            Vinamilk       UBND Th Tr n
                            Đà l t         Th nh M

                                                *Hình ảnh với tính chất diễn hoạ để hình dung phối cảnh thực tế.
   1   2   3   4   5   6   7   8