Page 4 - togap_final
P. 4

SỰ KẾT NỐI HOÀN HẢO                                                   QU C L 20
                                                            ĐI PHAN RANG                                      QU C L 20             QU C L 20

      1 Sân Bay Liên Khương          6 phút          7 Nhà thờ Liên Khương             4 phút

     2  Dalat Milk              1 phút          8 Chợ Lê Thị Pha Đức Trọng           5 phút
     3  Chợ Đà Lạt              20  phút         9 Trung Tâm Y Tế Huyện Đức Trọng        5 phút
     4  Sân golf The Dalat at 1200      9 phút         10 Công An Huyện Đức Trọng           7 phút

     5  Dalat Hasfarm             2 phút          11 UBND Huyện Đức Trọng            8 phút
     6  Trường Tiểu Học Bồng Lai       3 phút         12 Vietinbank Đức Trọng             10 phút
   1   2   3   4   5   6   7   8   9